Terät "Ertebølle"

150 €

Myöhäismesoliittinen kivikautinen kulttuuri, n. 5400eaa - 3950eaa, yksityiskokoelmasta Tanskasta.

Näyttävät terät ovat peräisin myöhäismesoliittisen Ertebøllen kulttuurin parista Tanskasta. Ertebølle on kehittynyt samalla seudulla sitä edeltäneiden Maglemosen (9000-6400 eaa.) ja Kongemosen kulttuurin (6400-5400 eaa.) pohjalta. Ertebøllen kulttuurin ydinaluetta on ollut Tanskan rannikkoseudut ja saaristo. Asuinpaikkoina olivat lahdet, salmet ja joensuut. Väestö on ollut tervettä ja saanut elantonsa pääosin merestä. Eri Ertebøllen ryhmien välillä on ollut tiiviit yhteydet ja ryhmät ovat käyneet kauempanakin. Väestö on liikkunut ruuhillaan vesitse ja he ovat pitäneet yhteyttä lähiryhmien kanssa, jotka ovat muodostaneet pienempiä kulttuurillisesti hieman eriytyneitä heimoja. Kauemmaksi on menty hieromaan kauppaa, mikä näkyy myös löytöesineistössä. Materiaalit ovat olleet puuta, luuta, keramiikkaa ja sarvi- sekä piikivityökaluja. Erilaiset vaikutteet keramiikassa ja esineiden valmistamisessa, sekä eksoottisten tuotteiden, kuten esimerkiksi viljan hankkiminen, kertovat yhteyksistä joita tehtiin runsaammin vuosien 4300-3900 eaa. aikana. Ertebøllen kulttuurin katsotaan päättyneen maatalouden yleistymiseen Etelä-Skandinaviassa. Silloin keräilijä-metsästäjä-kalastaja-yhteisöt ovat ottaneet vanhojen elinkeinojen rinnalle alkeelliset viljely- ja karjanhoitokeinot. Kauniit terät on valmistettu ohueksi liuskotuista piikiven kappaleista. Terien sivut ovat terävät, yli 5000 vuoden jälkeenkin. Terän kupu kulkee keskellä. Työvälineillä on puhdistettu nahkoja ja niitä on käytetty leikkaamiseen. Terät on olleet mahdollisesti kiinni puisessa varressa. Hyvässä kunnossa. Iänmukaista kulumaa ja pieniä lohkeamia. Maa-ainesta, likaa ja pölyä. Kooltaan noin 10,4cm x 3,8cm ja 7,5 x 3,3cm.